top of page
四季春.jpg

木瓜花

木瓜花(春)

學名:Chaenomeles lagenaria (Lois.) G. Koidz.
英名:Cherry Apple, Maule's Quince
別名:貼梗海棠、刺梅、花木瓜、鐵角海棠、皺皮木瓜、木桃
植物分類:薔薇科
園藝分類:落葉性灌木
原產地:中國、日本
花色:深紅、紅、粉紅、桃紅、橙紅、白、複色花等
花期:11月至翌年4月
用途:切花、盆栽、綠籬和庭園露地栽培,果實可供藥用和食用
花語/平凡,熱情

 提起「木瓜」,相信你一定會以為是我們常吃的水果,殊不知那又香又軟又可口的熱帶水果,它的正確名字應該是「番瓜」或「番木瓜」;真正的「木瓜」,則是我們俗稱為「刺梅」或「貼梗海棠」的藥用兼觀花、觀果植物。

 木瓜為花、果俱佳的樹木之一,它的栽培歷史非常悠久,我國最早的詩歌總集《詩經》中就有木瓜的記載,歌詞是這樣寫的:「投我以木桃,報之以瓊瑤。匪報也,永以為好也。」此歌的大意是:他若將木瓜送給我,我就把心愛的玉佩回贈給他。而據《爾雅》的記載,我國早在三千多年前就有木瓜的種植,並且被視為青年男女相愛的信物,互相贈送。

  木瓜為薔薇科多年生落葉性的小喬木或灌木。古名「楙」,《爾雅》說:「楙,木瓜。」郭樸注曰:「木實如小瓜,酢而可食,則木瓜之名,取此意也。」《本草綱目》則記載:「木瓜處處有之,而宣城者為佳,木狀為奈。春末開花,深紅色。其實大者如瓜,小者如拳,上黃似著粉,宣人種蒔尤謹,遍滿山谷。始實成則鏃紙花粘於上,夜露日烘,漸變紅,花紋如生。本州以充士貢,故有宣城花木瓜之稱。……木瓜可種可接,可以枝壓。其葉光而厚,其實如小瓜而有鼻。津潤味不木者為木瓜。圓小於木瓜,味木而酢澀者為木桃。似木瓜而無鼻,大於木桃,味澀者為木李,亦曰木梨。」以上都是描述其果實的形態。


至於它的花,由「木瓜花」三個字,似乎很難瞧出它到底為何物?花姿驕柔紅豔,果實玲瓏的木瓜,以其花梗極短或無,又似花海棠而別稱為「貼梗海棠」;此外,又因其梗有刺,其花似梅,而有「刺梅」之美名。

 品種繁多的木瓜,花色更是顯得出類拔萃,計有紅、深紅、橙紅、粉紅及白色等,不僅可以叢植於庭園中,或成排的作為綠籬栽培,更可栽培於盆缽中,修剪成姿態美妙且古意盎然的盆栽。每當花期來臨時,於銅褐色的枝條上,開滿有如梅花般的花朵,古色古香,最是令人喜愛。

  原產於中國和日本的木瓜,由於品種繁多,所以植株性狀的差異頗大,其株高可由十餘公分至二公尺不等;莖的分枝更有如刺棘狀,依其植株形態可分為匍匐性、伸張性和直立性。其葉片於花後才長出,呈長橢圓形,互生,葉緣因品種之不同而稍有差異,有的品種圓滑,有的品種則呈鋸齒淺裂刻狀。

 木瓜的花期,一般都在11月至翌年4月,但也有某些品種僅在冬季開花,或是一年四季都能開花,在本省,花期大多集中在11月至翌年4月,正值農曆春節期間,自然成為一種非常討人喜歡的應景花卉。

 木瓜於花後可結實,除了供觀賞外,還可以供食用和藥用,且具有怡人的芳香,相傳古代的宣城人,常將新採的木瓜藏於衣櫃或木箱中,讓芳馥濃郁的芳香附著於衣物上,人們只要把箱子啟開,清香氣味便撲鼻而來,這大概就是老祖宗們的原始天然香料吧!

Who Are We
bottom of page